گروه صنعتی آبین پلاست

گارانتی محصولات آبین پلاست

ثبت / استعلام گارانتی

شرایط ارائه گارانتی

  1. فشار آب مناسب و ایده آل در این نوار در دمای 25 درجه بین 0/8 الی 1 اتمسفر می باشد،توجه داشته باشید فشار آب درون نوار هرگز نباید از 1 اتمسفر تجاوز نماید
  2. در صورت استفاده نوار در زیر پلاستیک، بهتر است پلاستیک UV دار، ضد بخار، ضدقطره و مات باشد و در صورت استفاده از پلاستیک معمولی باید روی آن را با خاک یا دوغاب گل و لای بپوشانید
  3. نوارهای آبیاری نباید در تماس مستیقم با نور خورشید، سموم، کود حیوانی به خصوص کود مـرغی و شیمیایی باشد
  4. به منظور جلوگیری از انسداد منافذ نوارها و کاهش آبدهی حتماً از فیلتر با مش 150 استفاده شود
  5. برای کشت صیفی جات زیر پلاستیک توصیه و الزام به استفاده از نوار حدود 200 میکرون می باشد
  6. مصرف کنندگان محترم دقت نمایید که آرم این شرکت روی نوار حک شده است
  7. مسئولیت مجموعه آبین پلاست برای یک کشت در هر فصل زراعی در خصوص نوار آبیاری قطره ای صرفاً محدود به باز شدن دوخت نوار یاترکیدگی زیر فـشار مـندرج در کاتالوگ بوده، همچنین مــوضـوع می بایست سریعاً و به موقع به مجـمـوعه اطلاع داده شـود تا در اسـرع وقـت با همـاهنگی و تـأییـد کارشـنـاس مجـمـوعه آبیـن پلاسـت، نـوار آبیـاری در کارخانه تعویض گردد.
5/5 - (3 امتیاز)