گروه صنعتی آبین پلاست

پراکندگی نمایندگان آبین پلاست

استان زنجان
شهرستان هیدج

استان آذربایجان شرقی
شهرستان بناب

استان اصفهان
شهرستان شهرضا

استان فارس
شهرستان کازرون

استان فارس
شهرستان شیراز

استان فارس
شهرستان کارزین

جهت اخذ نمایندگی کلیک کنید

جناب آقای اکبر یزدانی

آدرس نمایندگی: شهرستان بناب، خیابان چمران، رو به روی میدان میوه و تره بار، جنب بانک ملت

جناب آقای حسینعلی مجاهدی

آدرس نمایندگی: شهرستان شهرضا، بلوار شهید قانع، نبش فرعی ۸

جناب آقای احمد جعفری

آدرس نمایندگی: شهرستان هیدج، شهرک صنعتی، خیابان صنعت ۴، اول خیابان چهارم

جناب آقای نجات

آدرس نمایندگی: شهرستان بناب، خیابان چمران، رو به روی میدان میوه و تره بار، جنب بانک ملت

 

جناب آقای عبدالله حاتمی

آدرس نمایندگی: شهرستان کارزین، بلوار قاموس

 

جناب آقای مجید جهانپور

آدرس نمایندگی: شهرستان کازرون، بلوار امام خمینی